Værdigrundlag

Enggårdens overordnede mål ligger fast i Danske Diakonhjems politikker.

Arbejdet hviler på folkekirkelig grund, og bunder i ønsket om at yde en diakonal indsats. Det betyder at omsorgen for medmennesket er i centrum, og næstekærlighed udøves i praktisk handling.

Omsorgen skal være af en sådan karakter, at det hele menneske, med alle dets fysiske , psykiske, sociale, etiske og åndelige behov respekteres og betragtes som det unikke væsen, det er.

Afgørende er derfor, at beboerne og brugerne mødes som ligeværdige medmennesker, at de respekteres og gives optimale muligheder for at trives under de livsbetingelser, der er deres.