Mål og vision

Hovedmål:

  • At alle beboere behandles med individuel omsorg, pleje og respekt
  • At beboer, personale og pårørende har medindflydelse
  • At Enggården er præget af åbenhed, ærlighed og et godt samarbejde