Medarbejdere

På Enggården er der ansat ialt 55 medarbejdere.

Der er kun ansat uddannet personale i alle faste stillinger.

Når du ringer til Enggården får du en menú hvor der er 5 valgmuligheder:

  1. Sekretær
  2. Engly/Engbo
  3. Englyst/Englund
  4. Forstander
  5. Pedel

Plejen:
Enggården er bygget op over 4 bo- og levemiljøer, der hver har deres faste personale og 2 teamledere.

Plejepersonalet er uddannet social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejerske. 

Til at varetage opgaverne omkring mad, rengøring og vasketøj er der ansat husassistenter og ernæringsassistenter.

Hertil kommer at der til stadighed er 2-4 elever under uddannelse.

Aktivitet:

Der er ansat 1 klippekort/aktivitetsmedarbejder fra puljen vedr. ældremilliard.

Køkkenet:
Servicekøkkenet på Enggården producerer daglig mad til Enggårdens beboere. I køkkenet er der ansat 2 medarbejdere (1 ernæringsassistent og 1 husassistent).

Pedel/vicevært:
På Enggården er der ansat 1 pedel/vicevært, samt 1 pedelmedhjælper.

Jobtilbud:
På Enggården er der til stadighed et tilbud om at komme i aktiveringstilbud, jobtræning, jobprøvning og flexjob.

 

 

Efter 19 års ansættelse på Enggården, føler jeg stadig det er verdens bedste arbejdsplads

Ansat