Hovednummer: 74 76 26 00

Ved opkald af hovednummeret høres en menu, hvor der kan vælges mellem følgende:

  • Sekretær
  • Engly/Engbo
  • Englund/Englyst
  • Forstander
  • Pedel

Køkken:   51 41 06 42

Pedel:      51 41 07 25 (direkte nr.)