Transport

Enggården råder over egen bus.

Bussen er specielt indrettet til kørestole og er med lift.

Som beboer kan man leje bussen og lade et familiemedlem køre, men for at sikre trygge forsikrings forhold, skal der udfyldes en "ansættelseskontrakt".

Brugertaksten er for kørsel ml. 1-50 km. 75 kr. og 100 kr. ml. 51-100 km.

Øvrig transport:

Har du brug for transport til sygehus, lægehus eller speciallæger er transporten gratis. Personalet vil være behjælpelig med bestilling af transporten.

Transport til tandlæge, fysioterapeut, optiker m.m. er på egen regning. Der ydes tilskud efter særlige regler. Ansøgningen skal sendes til socialforvaltningen i Aabenraa kommune.

Desuden kan man, hvis man er svært bevægelseshæmmet og ikke har mulighed for at benytte de almindelige busser, ansøge Aabenraa kommune om et medlemsskab ved Sydbus handicapordning. Ordningen gælder kørsel til fritidsformål. Læs mere om ordningen under flextrafik på sydtrafik.dk

300 meter fra Enggården er der holdeplads for Sydbus. Bussen kører til Tønder, Tinglev og Aabenraa.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.