Tilkøbsydelser

Fra 1. april 2016 har Danske Diakonhjem og Aabenraa kommune indgået en ny driftsaftale, som bl.a. indebærer at Enggården tilbyder tilkøbsydelser.

Tilkøbsydelserne kan ses her