Tandlæge

Der er frit tandlægevalg. dvs. at du har mulighed for at beholde den tandlæge du i forvejen bruger.

Der ydes tilskud til tandbehandling efter særlige regler.

Transport til og fra tandlæge er på egen regning. Der kan i særlige tilfælder ydes tilskud til transport til tandlæge.

Personalet kan være behjælpelige med at fremsende ansøgningsskema til socialforvaltningen i Aabenraa kommune.

Omsorgstandpleje:
Vedr. regler m.m. omkring omsorgstandpleje kan du ved at trykke her læse mere på Aabenraa kommunes hjemmeside