Rygning

Det er ikke tilladt for hverken beboere eller personale at ryge i fællesarealerne.

Det er tilladt for beboere at ryge i egen lejlighed under hensyntagen til, at der er tilstrækkelig udluftet af hensyn til personalets arbejdsmiljø.
Beboeren kan anskaffe en luftrenser, hvis dette anses for at kunne forbedre luftkvaliteten.

Personale og pårørende henvises til at ryge udenfor på anviste steder.

Såfremt en beboer bruger ilt, må der ikke ryges i det rum hvor iltmaskinen står. For at undgå at der er ilt i tøjet, må der først ryges når personen har haft slukket for ilten i ½ time. Personen skal ud af rummet for at ryge.