Rengøring

For de beboere der ikke selv er i stand til at gøre rent ydes der hjælp til dette efter regler i Aabenraa kommunes kvalitetsstandard vedr. rengøring. Aabenraa kommunes kvalitetsstandarder kan ses på: www.aabenraa.dk