Nødkald

Der foretages en fagligt begrundet, individuel helhedsvurdering af funktionsevnen og samlede livssituation som grundlag for bevillingen.
Tildeling er forudsat at der er forståelse for at bruge et nødkald.

Det er ikke en selvfølge, fordi man har haft et nødkald i eget hjem, at man også får et tildelt her. Det afhænger af en faglig vurdering fra personalets side.