Medicin

Når du flytter ind på Enggården skal du medbringe den medicin du har været vant til at få hjemme.
Har du brug for hjælp til at hælde medicinen op i doseringsæsker eller på anden måde brug for hjælp omkring medicinen vil personalet være dig behjælpelig.

Personalet vil også være behjælpelig med at bestille medicinen hos lægen.

Tinglev apotek bringer medicin ud til Enggården tirsdag og torsdag, ved akutte tilfælde skal pårørende hente, eller det bliver bragt med taxi for egen regning.

Medicin kan betales over PBS.

Der ydes tilskud til medicin efter særlige regler. Fra 1. januar 2016 er Sundhedsloven ændret, så kronikertilskud automatisk bliver udbetalt. Det betyder dermed, at det ikke længere er nødvendigt at søge bevilling.