Læge

Når du flytter ind på Enggården er du omfattet af reglerne for frit lægevalg og sygehusvalg.
Det betyder at du kan beholde din egen læge, men ofte vil det være praktisk, at vælge et nærliggende lægehus.