Aviser

M.h.t. aviser, må man selv sørge for et abonnemet, hvis et sådant ønskes.

Husråd

Husrådsmøde i Engly og Engbo den 18. november 2014.

Læs referatet her

 

Enggårdens første husrådsmøde i Englung og Englyst blev afholdt den 24. juni 2014.

Referat fra mødet kan læses her

Forsikring

Der skal selv tegnes indboforsikring m.m., såfremt dette ønskes.

Frisør/fodpleje

Frisør:

På Enggården er der en frisørsalon.

Du bestemmer selv valg af frisør, som frit kan benytte salonen.

Der  tilbydes vask,  klipning, vandondulation og permanent.

 

Fodplejer:

Fodplejer Helen Ravn kommer i huset efter aftale, og kan kontaktes på

tlf. 22 72 23 65.

Der ydes tilskud til fodpleje efter særlige regler.

 

Hjælpemidler

Får du brug for hjælpemidler som el-seng, kørestol. rolator m.m. vil  Aabenraa kommunes visitation være behjælpelig med at kontakte Aabenraa kommunes ergoterapeut.

Ergoterapeuten vil komme på et besøg, for at se hvilke hjælpemidler der vil være bedst egnet lige netop til dig.

De fleste hjælpemidler er gratis og til låns.

Licens

Der kan medbringes eget TV til lejligheden, som du selv betaler licens til. Derudover er der TV i fællesrummet, som frit kan afbenyttes.

Læge

Når du flytter ind på Enggården er du omfattet af reglerne for frit lægevalg og sygehusvalg.

Det betyder at du kan beholde din egen læge.

Medicin

 

Når du flytter ind på Enggården skal du medbringe den medicin du har været vant til at få hjemme.

Har du brug for hjælp til at hælde medicinen op i dosseringsæsker eller på anden måde brug for hjælp omkring medicinen vil personalet være dig behjælpelig.

Personalet vil også være behjælpelig med at bestille medicinen hos lægen.

Tinglev apotek bringer medicin ud til Enggården tirsdag og torsdag, ved akutte tilfælde skal pårørende hente, eller det bliver bragt med taxi for egen regning.

Medicinen  kan betales over PBS.

Der ydes tilskud til medicin efter særlige regler. Personalet vil være behjælpelig med at sikre at du får det tilskud til medicin som du er berettiget til.

Post

 

Hver lejlighed har sin egen postkasse. Vi udbringer post alle hverdage.

Post der skal sendes, kan enten afleveres til posten eller lægges på sekretærens kontor.

Betaling af regninger skal betales på posthuset eller via PBS.

Rengøring

For de beboere der ikke selv er i stand til at gøre rent ydes der hjælp til dette efter regler i Aabenraa kommunes kvalitetsstandard vedr. rengøring. Aabenraa kommunes kvalitetsstandarder kan ses på: www.aabenraa.dk

Spisning

Alle lejligheder er indretet med køleskab og mulighed for at opsætte lille kogeplade.

Der er mulighed for at købe hele "kostpakken" på Enggården.

Kostpakken indeholder morgenmad, formiddagskaffe, middagsmad, eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenskaffe.

Prisen er i 2015 kr. 3.280,00. 

Priserne er politisk bestemte og reguleres 1 x årlig.

Beløbet betales via PBS.

Der er mulighed for at fravælge et eller flere af hovedmåltiderne, hvis man selv ønsker at tilberede det.

Man kan frit vælge at spise i sin lejlighed eller i fællesskab med øvrige beboere.

Tandlæge

Der er frit tandlægevalg. dvs. at du har mulighed for at beholde den tandlæge du i forvejen bruger.

Der ydes tilskud til tandbehandling efter særlige regler.

Transport til og fra tandlæge er på egen regning. Der kan i særlige tilfælder ydes tilskud til transport til tandlæge.

Personalet kan være behjælpelige med at fremsende ansøgningsskema til socialforvaltningen i Aabenraa kommune.

Omsorgstandpleje:

Vedr. regler m.m. omkring omsorgstandpleje kan du ved at trykke her læse mere på Aabenraa kommunes hjemmeside

Telefon

Der forefindes 2 stk. telefonstik i alle lejligheder.

Du har selv ansvaret for at bestille oprettelse af tlf. ved indflytning på Enggården.

Oprettelse af tlf. sker ved henvendelse til TDC på tlf. 80808080.

TDC har brug for oplysning af tlf. nr. og i hvilken lejlighed tlf. skal oprettes.

Hund/kat

Ønsker du at medbringe hund, kat eller anden kæledyr er du velkommen til det, dog skal du selv kunne varetage pasningen.

På Enggården har vi 2 huskatte (Claus og Linse) og i parken en indhegning med får.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.