Visitation

Ansøgning om plejebolig sker gennem Aabenraa kommune. Skema til ansøgning kan hentes på www.aabenraa.dk
Ansøgningsskemaet sendes til Visitation og Rehabilitering, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, der vurderer om den kan imødekommes.

Før ansøgning, står vi gerne til rådighed i forhold til at fremvise Enggården, og en snak om hvem vi er og om hverdagen her hos os.